Podrobnosti záznamu

Název
   Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
Editor
    Kaláb, Zdeněk
Konference
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice (11.04.2000-12.04.2000 : Ostrava, Česká republika)
Nakladatel
    ÚGN AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2000
ISBN
    80-901850-9-6
Fyzický popis
    326 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    konferenční sborník (zahraniční konference)
Poznámky
    Překlad názvu: Data and Results Management in Seismology and Engineering Geophysics. Regional Conference with international participation, Ostrava, 11.-12. April 2000. Proceedings
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Klíčové slovo
    11.-12
    2000
    Dat
    Dubna
    Geofyzice
    Inženýrské
    Konference
    Mezinárodní
    Ostrava
    Referátů
    Regionální
    Sborník
    Seismologii
    Správa
    účastí
    Výsledků
Abstrakt (česky)
   Témata příspěvků zahrnují široké spektrum geofyzikálních a seismologických témat, např. využití geofyzikálních metod pro sledování životního prostředí, sanaci po těžbě, geotechnický průzkum, digitální zdroje geol. dat, hodnocení důlní seismicity atd.
Abstrakt (anglicky)
   The topic of the conference was very broad in the frame of seismological and geophysical knowledge, for instance utilize of geophysical methods for environmental studies, rock environment remediation, geotechnical survey, digital sources of geological data, evaluation of mining induced seismicity etc.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012