Podrobnosti záznamu

Název
   Srovnání fosforem bohatých granitů Českého masívu a Karpat
Další názvy
    Comparison of phosphorus-rich granites from Bohemian Massif and Western Carpathians
Autor
   Breiter, Karel
   Uher, Pavol
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2000
Fyzický popis
    5 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: Český geologický ústav
    Verze: zpráva pro interní oponenturu a MŠMT
Výraz tezauru
    granites, phosphorus, Bohemian Massif, Western Carpathians
Klíčové slovo
    Bohatých
    Českého
    Fosforem
    Granitů
    Karpat
    Masívu
    Srovnání
Abstrakt (česky)
   Zpráva stručně popisuje postup odběru a zpracování vzorků pro geologické porovnání obou oblastí
Abstrakt (anglicky)
   Comparison of phosphorus-rich granites from Bohemian Massif and Western Carpathians
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014