Podrobnosti záznamu

Název
   Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
Nakladatel
    Muzeum Vysočiny
Místo vydání
    Jihlava
Datum vydání
    2004
ISBN
    80-86382-12-5
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    17.9.-19.9.2004
    2004
    Dějinám
    Důlních
    Hornictví
    Jihlava
    Prací
    Příspěvků
    Sborník
    Seminář
    Stříbrná
    Vysočině
Části této monografie
    Archeologické doklady rudných mlýnů a stoup v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Hornická činnost na starohorské dislokační zóně z pohledu historických pramenů
    Mineralogické zhodnocení nálezů z Jihlavy-Starých Hor : abstrakt přednášky
    Nález mlecích kamenů z rudního mlýna na katastru Stříbrné Hory na Havlíčkobrodsku
    Nový pramen k dějinám těžby stříbra na Brodsku v 16. století: listina Jindřicha Náze z Chřenovic z roku 1515
    Opevněné polohy na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku pravděpodobně související se středověkým hornictvím
    Podzemí v Hostěradicích na Znojemsku
    Pozůstatky středověkého dolování zlata u Hor na jihozápadní Moravě
    Staré důlní dílo Jeroným u Čisté - krátká zpráva o provedených pracech v letech 2001-2003
    Stručně o geologických a geotechnických pracech Eduarda Suesse
    Středověká hornická aglomerace na Starých Horách u Jihlavy
    Technická památka mezinárodního významu - vodní kolo dolu Drkolnov v Příbrami
    Těžba, průzkum a výzkum zlata v okolí Zlátenky jv. od Pacova
    Tisá skála - pozůstatky po dolování cínu
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Znojemské podzemí a jihlavští havíři