Podrobnosti záznamu

Název
   Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací
Nakladatel
    Archaia
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-903588-4-3
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    2007
    Dějinám
    Důlních
    Hornictví
    Jihlava
    Prací
    Stříbrná
    Studie
Části této monografie
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Dolování zlata v širším okolí Hor u Předína na západní Moravě: dějiny výzkumů, historie dolování, topografie a archeologie lokalit a přehled geologických poměrů
    Důlní práce na Pustině u Míšovic (Znojemsko)
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hutniště pod zaniklým hornickým sídlištěm Herliwinberg (Mons Herliwini)
    Nově evidované středověké montánní aktivity na Kutnohorsku
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Pavlu Rousovi k šedesátinám
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznámky k počátkům osídlení humpoleckého zlatorudného pásu
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Rýžoviště v údolí Zámeckého potoka ve Zlatých Horách
    Staré hutnictví stříbra
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    Zaniklý středověký hutnický areál Plandry u Jihlavy
    Zaniklý těžební a zpracovatelský areál Hory u Vrbice