Podrobnosti záznamu

Název
   Střední Brdy
Nakladatel
    Akademia
    Ministerstvo zemědělství České republiky
Místo vydání
    Praha
    Příbram
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-7084-266-0
Fyzický popis
    13 s.
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Brdy
    Střední
Části této monografie
    Doly a hutě
    Dosud popsané taxony z paseckých břidlic a z jineckého souvrství příbramsko-jinecké pánve
    Geologická stavba
    Nerostné suroviny
    Paměť krajiny
    Pokryvné útvary a půdy
    Reliéf a geomorfologie
    Stratigrafie proterozoika a paleozoika
    Vody
    Vody
    Vývoj přírody Brd ve čtvrtohorách
    Význam a postavení Brd v rámci Čech