Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k žádosti o stavební povolení a žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32 v kú Horní Slavkov a oznámení o spojení územního a stavebního řízení
Další názvy
    CGS opinion on the application for a building permit and a request for a decision on the location of building a house on the plot. No. 2264/32 in Ku Slavkov and notification of connection planning and construction management.
Autor
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    CGS opinion, cadastral, mineral potential, historical undergroun mining area
Klíčové slovo
    2264/32
    č
    ČGS
    Domu
    Horní
    
    Oznámení
    Parc
    Povolení
    Pozemku
    Rodinného
    Rozhodnutí
    řízení
    Slavkov
    Spojení
    Stanovisko
    Stavby
    Stavební
    Stavebního
    Umístění
    územního
    Vydání
    žádosti
Abstrakt (česky)
   Cílem stanoviska ČGS je posoudit kolizní situaci plánované stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 2264/32, k.ú. Horní Slavkov s ochranou a využitím surovinového potenciálu a s rizikovými geofaktory životního prostředí v souladu s platnými předpisy. Smyslem výstupu ČGS je rovněž poukázat na věcné a právní aspekty spojené s problematikou plánované stavby v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), popř. na plochách ovlivněných historickým hlubinným dolováním.
Abstrakt (anglicky)
   CGS opinion on the application for a building permit and a request for a decision on the location of building a house on the plot. No. 2264/32 in Ku Slavkov and notification of connection planning and construction management.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014