Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k Posudku o vlivech záměru "Pískovna Věrovany" na životní prostředí, zpracovaného podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Další názvy
    CGS Opinion on the effects of the project 'Pískovna Věrovany' on the environment, prepared pursuant to Act No. 100/2001 Coll. Assessment of impacts on the environment and amending certain related laws, as amended
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Opinion, environment, sand company
Klíčové slovo
    100/2001
    č
    ČGS
    Některých
    Pískovna
    Posudku
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostředí
    Předpisů
    Sb
    Souvisejících
    Stanovisko
    Věrovany
    Vlivech
    Vlivů
    Zákona
    Zákonů
    Záměru
    Změně
    Znění
    Zpracovaného
    životní
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS k Posudku o vlivech záměru "Pískovna Věrovany" na životní prostředí, zpracovaného podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   CGS Opinion on the effects of the project 'Pískovna Věrovany' on the environment, prepared pursuant to Act No. 100/2001 Coll. Assessment of impacts on the environment and amending certain related laws, as amended
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014