Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
Další názvy
    CGS opinion on the draft update No.1 Principles of spatial development of the Olomouc Region and impact assessment of sustainable development in accordance with Act No. 183/2006 Coll., The Planning and Building Regulations
Autor
   Godány, Josef
   Večeřa, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    opinion, Principles of spatial development, Olomouc Region
Klíčové slovo
    183/2006
    Aktualizace
    č
    č.1
    ČGS
    Dle
    Kraje
    Návrhu
    Olomouckého
    Plánování
    Rozvoj
    Rozvoje
    řádu
    Sb
    Stanovisko
    Stavebním
    Udržitelný
    území
    územního
    územním
    Vlivů
    Vyhodnocení
    Zákona
    Zásad
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS k návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu - odborné vyjádření k dané problematice 10 441/292/2010
Abstrakt (anglicky)
   CGS opinion on the draft update No.1 Principles of spatial development of the Olomouc Region and impact assessment of sustainable development in accordance with Act No. 183/2006 Coll., The Planning and Building Regulations
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014