Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku" (dále jen Dokumentaci EIA)
Další názvy
    Opinion CGS documentation to evaluate the effects of the project 'Determination of the mining area Smolín and subsequent mining permits spar and gravel' (the EIA documentation)
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Opinion, evaluate the effects, mining area Smolín, gravel, EIA
Klíčové slovo
    ČGS
    Dále
    Dobývacího
    Dokumentaci
    EIA
    Jen
    Následné
    Povolení
    Prostoru
    Smolín
    Stanovení
    Stanovisko
    Suroviny
    štěrkopísku
    Těžby
    Vlivů
    Vyhodnocení
    Záměru
    živcové
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku" (dále jen Dokumentaci EIA) - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Opinion CGS documentation to evaluate the effects of the project 'Determination of the mining area Smolín and subsequent mining permits spar and gravel' (the EIA documentation)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014