Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona
Další názvy
    Opinion CGS notice to plan construction process SD as DNT in the period 2014 - 2029 'processed according to § 6 of Act No. 100/2001Sb., On the assessment of impacts on the environment and amending some related Acts (Act on Assessment of Environmental Impact), as amended, the requirements of Annex 3 of this Act
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Opinion, construction process, assessment of impacts, environment
Klíčové slovo
    §
    100/2001Sb
    2014
    2029
    č
    ČGS
    DNT
    Některých
    Období
    Oznámení
    Postup
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostředí
    Předpisů
    Přílohy
    Rozsahu
    SD
    Souvisejících
    Stanovisko
    Stavby
    Tohoto
    Vlivů
    Zákon
    Zákona
    Zákonů
    Záměru
    Změně
    Znění
    Zpracovanému
    životní
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Opinion CGS notice to plan construction process SD as DNT in the period 2014 - 2029 'processed according to § 6 of Act No. 100/2001Sb., On the assessment of impacts on the environment and amending some related Acts (Act on Assessment of Environmental Impact), as amended, the requirements of Annex 3 of this Act
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014