Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
Další názvy
    Opinion CGS to the documentation on the evaluation of environmental impacts pursuant to Act No. 100/2001 Coll. Assessment of impacts on the environment and amending certain related laws, as amended, 'Determination of the mining area Kaznějov II and the conquest of other parts of the sole kaolin deposits Kaznějov - South 2 '
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Opinion, environmental impacts, sole kaolin deposits
Klíčové slovo
    100/2001
    č
    části
    ČGS
    Další
    Dobývacího
    Dobývání
    Dokumentaci
    Hodnocení
    II
    Jih
    Kaolinů
    Kaznějov
    Ložiska
    Některých
    Posudku
    Posuzování
    Pozdějších
    Prostoru
    Prostředí
    Předpisů
    Sb
    Souvisejících
    Stanovení
    Stanovisko
    Vlivů
    Výhradního
    Zákona
    Zákonů
    Změně
    Znění
    životní
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"- odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Opinion CGS to the documentation on the evaluation of environmental impacts pursuant to Act No. 100/2001 Coll. Assessment of impacts on the environment and amending certain related laws, as amended, 'Determination of the mining area Kaznějov II and the conquest of other parts of the sole kaolin deposits Kaznějov - South 2 '
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014