Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5
Další názvy
    Opinion CGS to planned build a wastewater treatment plant in the Horní Slavkov in the cadastral Třídomí on plots No. 32/1 and 130/5.
Autor
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    CGS, opinion, Horní Slavkov, Třídomí,
Klíčové slovo
    32/1
    130/5
    č
    ČGS
    čistírny
    Horní
    Kořenové
    K.ú
    Obci
    Odpadních
    Parcelách
    Plánovanému
    Slavkov
    Stanovisko
    Třídomí
    Vod
    Vybudování
Abstrakt (česky)
   Cílem stanoviska ČGS je objektivně shrnout dostupné údaje o geologicko-strukturních, hydrogeologických a inženýrsko-geologických poměrech a následně posoudit případnou kolizní situaci plánovaného vybudování KČOV s ochranou a využitím surovinového potenciálu a s rizikovými geofaktory životního prostředí v souladu s platnými předpisy.
Abstrakt (anglicky)
   Opinion CGS to planned build a wastewater treatment plant in the Horní Slavkov in the cadastral Třídomí on plots No. 32/1 and 130/5.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014