Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov
Další názvy
    Opinion of CGS the the problem of maker city plan Duchcov in discussing the first Rezoning of Duchcov in the sense of disapproval of the government authority OBÚ Most for the Ústí region to restricted areas for construction in the cadastral of Duchcov
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert oppinion, city plan Duchcov, first Rezoning
Klíčové slovo
    ČGS
    Dotčeného
    Duchcov
    Kraje
    K.ú
    Města
    Most
    Nesouhlasu
    OBÚ
    Orgánu
    Plánu
    Plochám
    Pořizovatele
    Problému
    Projednání
    Smyslu
    Správy
    Stanovisko
    Státní
    Ústeckého
    území
    územního
    Vymezeným
    Výstavbu
    Změny
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   Opinion of CGS the the problem of maker city plan Duchcov in discussing the first Rezoning of Duchcov in the sense of disapproval of the government authority OBÚ Most for the Ústí region to restricted areas for construction in the cadastral of Duchcov
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014