Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)
Další názvy
    Opinion CGS to specify the documents to enter the draft city plan Kryry, with a view to clarifying the inconsistency in classification - category accounted reserved mineral resources prognosis of non-refractory ceramic clays Černčice-Mukoděly (No. 9318200 Q).
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Opinion, documents to enter, draft, reserved mineral resources, prognosis, ceramic clays
Klíčové slovo
    9318200
    č
    Černčice-Mukoděly
    ČGS
    Evidovaného
    Jílů
    Kategorii
    Keramických
    Klasifikaci
    Kryry
    Města
    Návrhu
    Nerostů
    Nežáruvzdorných
    Objasnění
    Plánu
    Podkladů
    Prognózního
    Rozporu
    Stanovisko
    Upřesnění
    územního
    Vyhrazených
    Zadání
    Zdroje
    Zřetelem
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS k upřesnění podkladů k návrhu zadání územního plánu města Kryry, se zřetelem na objasnění rozporu v klasifikaci - kategorii evidovaného prognózního zdroje vyhrazených nerostů keramických nežáruvzdorných jílů Černčice-Mukoděly (č. Q 9318200)- surovinové zhodnocení prognózního zdroje ve vztahu k příslušné subkategorii dle vyhlášky č. 369/2004 Sb.
Abstrakt (anglicky)
   Opinion CGS to specify the documents to enter the draft city plan Kryry, with a view to clarifying the inconsistency in classification - category accounted reserved mineral resources prognosis of non-refractory ceramic clays Černčice-Mukoděly (No. 9318200 Q).
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014