Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská
Další názvy
    Opinion CGS to initiate procedure on a change the building before completing the 'Restoration of land - Smolnická dump Chodov, Božičany' on the plot. No. 1697/65, 1697/88 in the cadastral Božičany, 2600/1, 2602/1 in the cadastral Dolní Chodov and 282/1 in the cadastral Stará Chodovská.
Autor
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
Datum vydání
    2013
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Smolnicka dump, restoration, stability of land, historical underground mining area
Klíčové slovo
    282/1
    1697/65
    1697/88
    2600/1
    2602/1
    Božíčany
    Chodov
    Chodovská
    č
    ČGS
    Dokončením
    Dolní
    K.ú
    Parc
    Pozemku
    Rekultivace
    řízení
    Smolnická
    Stanovisko
    Stará
    Stavby
    území
    Výsypka
    Zahájení
    Změně
Abstrakt (česky)
   Cílem stanoviska ČGS je posoudit kolizní situaci plánované výstavby plynovodu s ochranou a využitím surovinového potenciálu a s rizikovými geofaktory životního prostředí v souladu s platnými předpisy. Smyslem výstupu ČGS je rovněž poukázat na věcné a právní aspekty spojené s problematikou plánované stavby v chráněném ložiskovém území (CHLÚ), popř. na plochách ovlivněných historickým hlubinným dolováním.
Abstrakt (anglicky)
   Opinion CGS to initiate procedure on a change the building before completing the 'Restoration of land - Smolnická dump Chodov, Božičany' on the plot. No. 1697/65, 1697/88 in the cadastral Božičany, 2600/1, 2602/1 in the cadastral Dolní Chodov and 282/1 in the cadastral Stará Chodovská.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014