Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS ve věci poskytnutí kompletních informací a surovinových údajů z Krajské surovinové politiky Moravskoslezského kraje těžební organizaci Břidlice Morava , a.s., resp. ostatním těžebním organizacím
Další názvy
    CGS opinion regarding the provision of complete information and raw data from the Regional mineral policy Moravskovslezský region mining company Břidlice Morava, as, respectively. other mining organizations
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    opinion, Regional mineral policy
Klíčové slovo
    Břidlice
    ČGS
    Informací
    Kompletních
    Kraje
    Krajské
    Morava
    Moravskoslezského
    Organizaci
    Organizacím
    Ostatním
    Politiky
    Poskytnutí
    Resp
    Stanovisko
    Surovinové
    Surovinových
    Těžební
    Těžebním
    údajů
    Věci
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS ve věci poskytnutí kompletních informací a surovinových údajů z Krajské surovinové politiky Moravskoslezského kraje těžební organizaci Břidlice Morava , a.s., resp. ostatním těžebním organizacím - odborné vyjádření k dané problematice
Abstrakt (anglicky)
   CGS opinion regarding the provision of complete information and raw data from the Regional mineral policy Moravskovslezský region mining company Břidlice Morava, as, respectively. other mining organizations
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014