Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
Další názvy
    Expert Opinion about approval of Preliminary Licences for Mineral Exploitation of Mining Claim Okřešice enlargement over Srní-Okřešice and Zahrádky-Srní deposits(glass and foundry sand) in the framework of Actualized Regional Raw Material Policy. Expert opinion No. 441/338/2010
Autor
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expert Opinion, Mineral Exploitation, Mining Claim Okřešice
Klíčové slovo
    -Srní
    2009
    Aktualizace
    ČGS
    Dobývacího
    Doporučení
    Kraje
    Libereckého
    Ložiskách
    Okřešice
    Písků
    Politiky
    Prostoru
    Předchozího
    Regionální
    Roku
    Rozšíření
    Sklářských
    Slévárenských
    Souhlasu
    Srní-Okřešice
    Stanovisko
    Surovinové
    Těžbu
    Udělení
    Vazbě
    Výsledky
    Zahrádky
    Zpracované
    žádosti
Abstrakt (česky)
   Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009 - problematika plánované těžby a průzkumného území
Abstrakt (anglicky)
   Expert Opinion about approval of Preliminary Licences for Mineral Exploitation of Mining Claim Okřešice enlargement over Srní-Okřešice and Zahrádky-Srní deposits(glass and foundry sand) in the framework of Actualized Regional Raw Material Policy. Expert opinion No. 441/338/2010
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014