Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko ČGS k oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení o umístění stavby kabelového rozvodu nízkého napětí (dále jen kNN) pro pozemek parc. č. 938/1 v k.ú. Horní Slavkov
Další názvy
    Opinion CGS notification of connection planning and construction management, initiation of joint management of the location of the construction of low voltage cable distribution for Plot. No. 938/1 in the cadastral Horní Slavkov.
Autor
   Godány, Josef
   Knésl, Ilja
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Expression, CGS, Horní Slavkov, mineral resources, unergroun mining
Klíčové slovo
    938/1
    č
    ČGS
    Dále
    Horní
    Jen
    Kabelového
    KNN
    K.ú
    Napětí
    Nízkého
    Oznámení
    Parc
    Pozemek
    Rozvodu
    řízení
    Slavkov
    Spojení
    Společného
    Stanovisko
    Stavby
    Stavebního
    Umístění
    územního
    Zahájení
Abstrakt (česky)
   Cílem expertního vyjádření ČGS je objektivně posoudit kolizní situaci plánované stavby "Horní Slavkov, ul. Luční - kNN (2)" s ochrannou a využitím veškerého surovinového potenciálu a s rizikovými geofaktory životního prostředí v souladu s platnými předpisy. Smyslem výstupu ČGS je poukázat na věcné a právní aspekty spojené s problematikou plánované stavby v chráněném ložiskovém území (CHLÚ) popř. na plochách ovlivněných historickým hlubinným dolováním.
Abstrakt (anglicky)
   Opinion CGS notification of connection planning and construction management, initiation of joint management of the location of the construction of low voltage cable distribution for Plot. No. 938/1 in the cadastral Horní Slavkov.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014