Podrobnosti záznamu

Název
   Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice
Další názvy
    Opinion on the EIA documentation plan 'Plan opening, preparation and extraction Bílina for the period 2010 - 2030.' The processor DOCUMENTATION: Ing. Jiří Rous, Landscape Design, Ltd., Teplice
Autor
   Godány, Josef
Datum vydání
    2009
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Opinion, EIA documentation, plan opening, preparation and extraction
Klíčové slovo
    2010
    2030
    Bílina
    Design
    Dobývání
    DOKUMENTACE
    Dokumentaci
    EIA
    Ing
    Jiří
    Lomu
    Období
    Otvírky
    Plán
    Přípravy
    Rous
    S.r.o
    Stanovisko
    Teplice
    Terén
    Záměru
    Zpracovatel
Abstrakt (česky)
   Stanovisko k Dokumentaci EIA záměru "Plán otvírky, přípravy a dobývání lomu Bílina na období 2010 - 2030". Zpracovatel DOKUMENTACE: Ing. Jiří Rous, Terén Design, s.r.o., Teplice - problematika postupu těžby hnědého uhlí dle nově upřesněných územně ekologických limitů s výhledem na další pokračování
Abstrakt (anglicky)
   Opinion on the EIA documentation plan 'Plan opening, preparation and extraction Bílina for the period 2010 - 2030.' The processor DOCUMENTATION: Ing. Jiří Rous, Landscape Design, Ltd., Teplice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014