Podrobnosti záznamu

Název
   Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku
Editor
    Bartošková, A.
    Boháčová, I.
    Čulíková, V.
    Dvorská, J.
    herichová, I.
    Hošek, J.
    Kadlec, J.
    Kalhous, D.
    Křivánek, R.
    Kyselý, R.
    Mlíkovská, J.
    Razím, V.
    Růžičková, E.
    Špaček, J.
    Zahradník, P.
    Zavřel, J.
    Žigová, A.
Nakladatel
    Archeologický ústav AV ČR
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2003
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Mediaevalia archaeologica
   5
Klíčové slovo
    Boleslav
    Hrad
    Přemyslovský
    Raném
    Stará
    Středověku
Části této monografie
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě