Podrobnosti záznamu

Název
   Statistická ročenka životního prostředí České republiky
Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí ČR
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1998
ISBN
    80-7212-094-8
    80-7212-360-2.
    80-7212-360-2
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    České
    Prostředí
    Republiky
    Ročenka
    Statistická
    životního
Části této monografie
    B.3.1.Geological Environment - Horninové prostředí. Maximum Observed Intensity in Settlement Units within the Territory - Maximální pozorované intensity v sídelních jednotkaách. Seismic zones - Seismické zóny
    B6.3.1 Mapa prognózy radonového rizika
    Horninové prostředí
    Radonové riziko-Radon risk. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005
    Zemětřesení