Podrobnosti záznamu

Název
   Stav a vývoj socioekonomického systému v SR a v ČR na prelome tisícročí
Editor
    Mariot, P.
    Mikulík, O.
Nakladatel
    Geografický ústav SAV
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2001
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    ČR
    Prelome
    Socioekonomického
    SR
    Stav
    Systému
    Tisícročí
    Vývoj
Části této monografie
    Aktuální problémy dopravy na Ostravsku
    Dopad změn vyvolaných rokem 1989 na učňovské školství Ostravska