Podrobnosti záznamu

Název
   Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006)
Editor
    Létal, Aleš
    Smolová, Irena
Nakladatel
    Univerzita Palackého v Olomouci
Místo vydání
    Olomouc
Datum vydání
    2006
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Geomorfologický sborník
   5
Klíčové slovo
    10.-12.4
    2006
    Abstraktů
    Geomorfologických
    Mezinárodního
    Olomouc
    Roce
    Sborník
    Semináře
    Stav
    Výzkumů
Části této monografie
    Geomorfologické jednotky ČR 2005 - nové geomorfologické členění státního území
    Kvartérní sedimenty a svahové procesy v oblasti Kohoutovické vrchoviny na západním okraji Brna
    Neotektonický vývoj říční sítě sv. části Rychlebských hor a přilehlé oblasti