Podrobnosti záznamu

Název
   Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
Další názvy
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
Autor
   Demek, J.
   Demek, Jaromír
   Havlíček, Marek
   Kirchner, Karel
   Mackovčin, Peter
   Nehyba, S.
   Nehyba, Slavomír
   Roštínský, Pavel
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR, oddělení enviromentální geografie Brno
    Ústav geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie
Místo vydání
    Brno
    Šlapanice
Datum vydání
    2008
ISBN
    978-80-86407-39-5
Fyzický popis
    51 s.
    52 s.8200
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Poznámky
    Autoři celkem: 6
    Překlad názvu: State of geomorphological studies in 2008. Excursion guide of international conference
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    excursion guide
    geology and geomorphology
    south Moravia
Klíčové slovo
    2008
    Exkurzi
    Geomorfologických
    Průvodce
    Roce
    Stav
    Výzkumů
Abstrakt (česky)
   Monografie zahrnuje popis trasy geomorfologické exkurze organizované během mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008 ve Šlapanicích u Brna ve dnech 3.-5.6.2009, vedené morfostrukturně složitým styčným prostorem jihovýchodního okraje Českého masivu a karpatské předhlubně na jižní Moravě mezi městy Brno a Vranov na Dyjí. Jednotlivé lokality (v celkovém počtu 28) byly připraveny brněnskými odborníky z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i., Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. Detailněji byly v terénu prezentovány lokality Ledové sluje v Národním parku Podyjí (gravitační, skalní a pseudokrasové tvary v hlubokém údolí Dyje), Hostěradice (abrazní tvary spodního miocénu na spodnokarbonském podloží, tektonické tvary, antropogenní podzemní tvary) a Vedrovice (příbřežní spodnomiocenní sedimenty karpatské předhlubně).
Abstrakt (anglicky)
   The monography contains detail description of the excursion organized during the international conference State of the geomorphological studies in 2008 in Šlapanice near Brno 3.-5.6. 2009, guided through morphostructurally complicated contact area of the Bohemian Massif margin and Carpathian Foredeep in the south Moravia between Brno city and Vranov na Dyjí town. Individual localities (28 in total) were introduced by Brno experts from the Institute of Geonics - Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geography - Faculty of Science, Masaryk Univerzity and Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening. Three localities were thoroughly studied in field: Ledové sluje - Podyjí National Park (gravitation, rocky and pseudokarst landforms in the Dyje River valley), Hostěradice (abrasion landforms of the Lower Miocene in Carboniferous bedrock, tectonic and human-made undeground landforms) and Vedrovice (near-shore sediments of the Carpathian Foredeep).
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
    U
Datum importu
    8. 8. 2012