Podrobnosti záznamu

Název
   Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník
Editor
    Demek, J.
    Havlíček, M.
    Kirchner, Karel
    Máčka, Z.
Konference
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 (24.04.2013-26.04.2013 : Mikulov, Česká republika)
Nakladatel
    Geografický ústav PřF MU
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Brno
    Ostrava
Datum vydání
    2013
ISBN
    978-80-86407-37-1
Fyzický popis
    109 s. : P890
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    konferenční sborník (tuzemská konference)
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Překlad názvu: State of geomorphological research in the year 2013
Předmětová kategorie
    Czech Republic
    geomorfological conference
    Mikulov
Klíčové slovo
    11
    2013
    Abstraktů
    Exkurzní
    Geomorfologický
    Geomorfologických
    Konference
    Průvodce
    Roce
    Sborník
    Stav
    Výzkumů
Abstrakt (česky)
   Setkávání nejen geomorfologů, ale i ostatních geovědních specialistů na každoročních geomorfologických konferencích Stav geomorfologických výzkumů pod záštitou České asociace geomorfologů se stalo již tradičním. V Mikulově se jednání geomorfologů a dalších specialistů z vysokoškolských, výzkumných i aplikovaných pracovišť zaměřilo na prezentaci výsledků výzkumů o charakteru, genezi a dynamice reliéfu, ať už z teoretického či aplikovaného hlediska nejen z České republiky, ale i Slovenska, Polska, Rakouska, Maďarska, Slovinska. Sborník abstraktů představuje prezentované přednášky, postery i exkurzního průvodce.
Abstrakt (anglicky)
   Meetings of not only geomorphologists, but also other Earth science researchers at annual geomorphological conferences State of geomorphological research organized under the auspecies of Czech Association of Geomorphologists have already became a tradition. The geomorphologists and other specialists from universities, research and commercial institutions who met in town of Mikulov presented recent research results on character, genesis and dynamics of landscape, from either of theoretical or applied point of view. The presented papers came all over the central European countries - Czech Republic, Slovakia, Poland, Austria, Hungary, and Slovenia. Abstract proceedings consist from presented lectures, posters as well as excursion guide.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014