Podrobnosti záznamu

Název
   Stavební konstrukce z pohledu geotechniky. Sborník příspěvků česko - slovenské konference
Nakladatel
    CERM Brno
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2008
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    česko
    Geotechniky
    Konference
    Konstrukce
    Pohledu
    Příspěvků
    Sborník
    Slovenské
    Stavební
Části této monografie
    Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem