Podrobnosti záznamu

Název
   Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách
Nakladatel
    Dům techniky ČSVTS
Místo vydání
    Ústí nad Labem
Datum vydání
    1985
Země vydání
    Československo
Klíčové slovo
    Minerálech
    Nerostných
    Prvky
    Stopové
    Surovinách
    Vzácné
Části této monografie
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika
    Distribuce SVP v pevných kaustobiolitech
    Distribuce uranu v růstových zónách manganových konkrecí
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribúcia Bi v sulfidoch hydrotermálnej mineralizácie Nízkych Tatier
    Distribúcia cínu na ložisku Zlatá Baňa a jeho väzba na minerály
    Distribúcia selénu na hydrotermálnych žilách v Novoveskej Hute (Spišsko-Gemerské Rudohorie)
    Distribúcia stopových prvkov v kassiterite vzácneprvkových albitizovaných granitov z Dlhej doliny (centrálna časť Spišsko-Gemerského Rudohoria)
    Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Mikrodistribuce U v černých břidlicích z Ronnenburgu (NDR) a některých analogických horninách českého masívu
    Minoritní prvky pyritu a pyrhotinu ze Zlatých hor
    Mo-nosný scheelit z greisenizovaného pně v Krupce
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin
    Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu
    Rozdělení mikroprvků v hlavních nerostech vyvřelých hornin
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stopové prvky přibyslavické žuly
    Stopové prvky v nerostných surovinách hutního průmyslu a jejich využití
    Stopové prvky v rudninách a rudních minerálech ložisek rudního obvodu Baia Mare-Rumunsko
    Stopové prvky v živcoch tatrika
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Sulfidické zrudnenia v Nízkych Tatrách a ich striebronosnosť
    Termický rozklad tetraedritového minerálu
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Využitie stopových prvkov ako kritéria pre rozlišenie základných genetických typov magnezitu
    Způsob vazby AG v syntetických galenitech