Podrobnosti záznamu

Název
   Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva
Další názvy
    Stratigraphic architekture of the Cenomanian from the Bohemian Cretaceous Basin: the reactivation of sedimentation-systems and reactivation of underlying Cretaceous textures - 2nd stage of report.
Autor
   Čech, Stanislav
   Hradecká, Lenka
   Rejchrt, Miroslav
   Švábenická, Lilian
   Táborský, Zdeněk
Datum vydání
    2003
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    stratigraphy,litology,sedimentology,textures,Cenomanian,Bohemian Cretaceous Basin
Klíčové slovo
    2.etapová
    Architektura
    Cenomanu
    české
    Křídové
    Křídy
    Pánve
    Podloží
    Reaktivace
    Sedimentárních
    Stratigrafická
    Struktur
    Systémů
    Vztahy
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   2. etapová zpráva pojednávající o stratigrafii, litologii a sedimentologii cenomanských sedimentů především z centrální oblasti české křídové pánve. Zpráva je součástí grantu MŽP, který se zabývá vzájemnými vztahy sedimentárních systémů sedimentárních v průběhu cenomanu a jejich návaznosti na struktury podloží.
Abstrakt (anglicky)
   Stratigraphic architekture of the Cenomanian from the Bohemian Cretaceous Basin: the reactivation of sedimentation-systems and reactivation of underlying Cretaceous textures - 2nd stage of report.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014