Podrobnosti záznamu

Název
   Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva
Další názvy
    Stratigraphical architecture of the Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin: relationship between sedimentary systems and rectivation of the cretaceous basement. Final Report
Autor
   Čech, Stanislav
   Hradecká, Lenka
   Švábenická, Lilian
   Vodrážka, Radek
Datum vydání
    2004
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Cenomanian, sequence stratigraphy, palaeogeography, biostratigraphy, 2D and 3D correlation models
Klíčové slovo
    Architektura
    Cenomanu
    české
    Křídové
    Křídy
    Pánve
    Podloží
    Reaktivace
    Sedimentárních
    Stratigrafická
    Struktur
    Systémů
    Vztahy
    Závěrečná
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Biostratigrafické a paleoekologické zhodnocení cenomanu a hranice cenoman/turon v centrální a východní části české křídové pánve na základě rozboru vrtných jader a povrchových výchozů
Abstrakt (anglicky)
   Stratigraphical architecture of the Cenomanian of the Bohemian Cretaceous Basin: relationship between sedimentary systems and rectivation of the cretaceous basement. Final Report
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014