Podrobnosti záznamu

Název
   Stream sediment geochemistry 1:50,000, Zamtyn Nuruu Area, map sheet L-47-89V
Další názvy
    Geochemická mapa říčních sedimentů 1:50,000, oblast Zamtyn Nuruu, list L-47-89V
Autor
   Aichler, Jaroslav
   Večeřa, Josef
Datum vydání
    2007
Jazyk
    anglicky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    economic geological map, Mongolia, ore minerals, industrial minerals, reserves, mining lease, protected deposit area
Klíčové slovo
    1:50,000
    Area
    Geochemistry
    L-47-89V
    Map
    Nuruu
    Sediment
    Sheet
    Stream
    Zamtyn
Abstrakt (česky)
   Ložisková mapa v oblasti Zamtyn Nuruu v měřítku 1:50 000 shrnující současný stav popisující ložiska všech typů, prognózní plochy, dobývací území, vyhledávací průzkumy včetně negativních ložisek.
Abstrakt (anglicky)
   On the map are bring up sampling point of stream sediments samples with contents of Au, Ag, As, Sb, Hg, Mo, Cu, Pb, Zn, Ba, Co, Ni, Pt, Pd and its source areas on the map sheet L-47-89V.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014