Podrobnosti záznamu

Název
   Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
Editor
    Cháb, J.
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2008
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Českého
    Geologie
    Karbonského
    Masivu
    Permského
    Pokryvu
    Stručná
    Základu
Části této monografie
    Devon
    Fauna
    Kambrium
    Nejmladší spodní karbon - spodní namur : (=serpuchov; včetně fauny sladkovodních a brakických horizontů ostravského souvrství)
    Nejmladší spodní karbon - spodní namur
    Ordovik
    Paleozoikum povariské platformy v Českém masivu a jeho blízkém okolí - svrchní perm
    Povaha paleozoických faun a sedimentačních systémů
    Silur
    Spodní karbon, do konce visé