Podrobnosti záznamu

Název
   Studentská geologická konference 2006, sborník abstraktů
Nakladatel
    Ústav geologických věd. Přírodov.fak.MU Brno a Ćeská geologická společnost
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2006
Klíčové slovo
    2006
    Abstraktů
    Geologická
    Konference
    Sborník
    Studentská
Části této monografie
    Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě