Podrobnosti záznamu

Název
   Studie limitů těžby štěrkopísků v prostoru soutoku Vltavy a Labe pro OVSS MŽP ČR
Další názvy
    Study of limits of gravel sand mining at the area the Vltava and Labe rivers junction.
Autor
   Boháčová, Monika
   Drda, F.
   Godány, Josef
   Krajíček, Libor
   Mackovič, V.
   Poňavič, Michal
   Štolc, J.
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Study of limits of gravel sand mining at the area the Vltava and Labe rivers
Klíčové slovo
    ČR
    Labe
    Limitů
    MŽP
    OVSS
    Prostoru
    Soutoku
    Studie
    štěrkopísků
    Těžby
    Vltavy
Abstrakt (česky)
   Těžba štěrkopísků, limity zatížení území těžbou štěrkopísků, únosnost území ,optimalizace počtu těžeben, územní podklad pro tvorbu územně plánovací dokumentace
Abstrakt (anglicky)
   Study of limits of gravel sand mining at the area the Vltava and Labe rivers junction.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014