Podrobnosti záznamu

Název
   Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
Další názvy
    The Feasibility study and a test model of the Information Portal of Risk geofactors (geohazards) of the Czech Republic - Annual Report (2006) of the project
Autor
   Moravcová, Olga
   Škuta, Svatopluk
   Tomas, Robert
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    geohazard, web services
Klíčové slovo
    2006
    České
    ČR
    Etapová
    Geofaktorů
    Informačního
    Model
    MŽP
    OG
    Portálu
    Projektu
    Proveditelnosti
    Republiky
    Rizikových
    Rok
    Studie
    Testovací
    Zpráva
Abstrakt (česky)
   Etapová zpráva projektu podává informace o stavu řešení projektu OG MŽP: Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky (2006). Hlavní součástí portálu jsou tématické informační služby GeoReporty, které podávají strukturované informace vybraných rizikových fenoménech (radon v podloží, nestabilita terénu, cemismus podzemní vody atd.) z uživateli zvoleného uzemí.
Abstrakt (anglicky)
   The Feasibility study and a test model of the Information Portal of Risk geofactors (geohazards) of the Czech Republic - Annual Report (2006) of the project
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014