Podrobnosti záznamu

Název
   Studium 'fluid inclusion planes' v granitoidech lokality Potůčky-Podlesí a rekonstrukce hydrotermálních procesů pomagmatického stádia
Další názvy
    Study of 'fluid inclusion planes' in granitoides of the Potůčky-Podlesí locality and reconstruction of hydrothermal processes of postmagmatic stage
Autor
   Dobeš, Petr
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    fluid inclusion planes, fluid flow, granites, Krušné hory Mts.,
Klíčové slovo
    Fluid
    Granitoidech
    Hydrotermálních
    Inclusion
    Lokality
    Planes
    Pomagmatického
    Potůčky-Podlesí
    Procesů
    Rekonstrukce
    Stádia
    Studium
Abstrakt (česky)
   Strukturní a termometrické studium fluidních inkluzí a 'fluid inclusion planes' v granitoidech z vrtů na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
Abstrakt (anglicky)
   Study of 'fluid inclusion planes' in granitoides of the Potůčky-Podlesí locality and reconstruction of hydrothermal processes of postmagmatic stage
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014