Podrobnosti záznamu

Název
   Studium a popis nových minerálních fází z Jáchymova
Další názvy
    Study and description of new mineral phases from Jáchymov.
Autor
   Frýda, Jiří
   Gabašová, Ananda
   Ondruš, Petr
   Skála, Roman
   Vavřín, Ivan
   Veselovský, František
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1999
Fyzický popis
    140 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva oponovaná
Poznámky
    Objednatel: GAČR
    Verze: Výzkumný úkol GAČR 205/97/0491
Výraz tezauru
    new minerals, Jáchymov
Klíčové slovo
    Fází
    Jáchymova
    Minerálních
    Nových
    Popis
    Studium
Abstrakt (česky)
   Ve zprávě jsou předloženy výsledky studia 11 nových sekundárních fází z ložiska Jáchymov. Výsledkem výzkumu je schválení 4 nových minerálů Komisí pro nové minerály a jména minerálů (CNMMN) při Mezinárodní mineralogické asociaci (IMA): čejkait - Na4UO2(COPopis paraskoroditu byl již publikován v The American Mineralogist. Další 3 návrhy na schválení nových minerálů již byly do komise CNMMN zaslány: chetlemanskiit - NaCaCu5(AsO4)4Cl . 5H2O, pseudojohannit - Cu4(UO2)6(SO4)3(OH)14 . 16 H2O a doubekit - FeIIIDalší 4 návrhy budou k zaslání připraveny po dokončení rtg monokrystalové analýzy. Jedná se o fáze: Ni(UO2)2(AsO4)2 . 6 H2O, Ca(VO)2(AsO4)2 . H2O, UIV(HAsO4)2 . 2H2O a FeIII4(HAsO4)2(AsO4)2(SO4) . 16H2O.
Abstrakt (anglicky)
   Study and description of new mineral phases from Jáchymov.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014