Podrobnosti záznamu

Název
   Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU, ug/kg) v půdách na listu 02-322 Krupka
Další názvy
    Sum polyaromatic hydrocarbons (PAU, ug/kg) in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Autor
   Geršl, Milan
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Krupka, geochemistry, organic pollution, polyaromatic hydrocarbons, ArcGis,
Klíčové slovo
    02-322
    Krupka
    Listu
    PAU
    Polyaromatických
    Půdách
    Suma
    Ug/kg
    Uhlovodíků
Abstrakt (česky)
   Tematická mapa 1:25 000 území 02-322 Krupka je syntézou analytických dat, vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci kontaminace životního prostředí organickými polutanty.
Abstrakt (anglicky)
   Sum polyaromatic hydrocarbons (PAU, ug/kg) in the soil, 02-322 Krupka 1:25000 map sheet
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014