Podrobnosti záznamu

Název
   Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech a suspendované hmotě řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Další názvy
    Sum of polyaromatic hydrocarbons (PAHs ?g/kg) in the Thaya river sediments and suspended particulate matter, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Autor
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    ArcGis, map diagrams, fluvial system, riverine sediments, pollution, PAHs, Thaya River
Klíčové slovo
    2007-2011
    Dyje
    G/kg
    Hmotě
    PAU
    Polyaromatických
    Projektu
    Rok
    řeky
    řešení
    říčních
    Sedimentech
    SP/1b7/156/07
    Suma
    Suspendované
    Uhlovodíků
Abstrakt (česky)
   Tematická mapa 1:250 000 území povodí řeky Dyje je syntézou vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci výskytu organických sloučenin v říčních sedimentech. Lokálně naměřené hodnoty obsahů polyaromatických uhlovodíků jsou znázorněny metodou tzv. lineárních gradientních map, které zobrazují jejich množství a prostorové rozložení v kontextu existující hydrografické sítě. Výhodou této metody je možnost výsledné barevné vizualizace prostorového rozšíření znečištění, kdy jsou původní lokálně naměřené hodnoty dány do vzájemné souvislosti a vykresleny spojitě ve směru toků. Mapu doplňují grafy koncentrace polyaromatických uhlovodíků ve vzorcích suspendované hmoty na profilech řeky Dyje.
Abstrakt (anglicky)
   Sum of polyaromatic hydrocarbons (PAHs ?g/kg) in the Thaya river sediments and suspended particulate matter, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014