Podrobnosti záznamu

Název
   Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Další názvy
    Sum of polyaromatic hydrocarbons (PAHs ?g/kg) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Autor
   Geršlová, Eva
   Zelenková, Kateřina
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    ArcGis, map diagrams, fluvial system, riverine sediments, pollution, PAHs, Thaya River, Svratka River
Klíčové slovo
    2007-2011
    G/kg
    Odebraných
    PAU
    Polyaromatických
    Projektu
    Rámci
    Rok
    řešení
    říčních
    Sedimentech
    SP/1b7/156/07
    Suma
    Uhlovodíků
Abstrakt (česky)
   Tematická mapa 1:350 000 území povodí řek Dyje a Svratky je syntézou vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci výskytu organických sloučenin v říčních sedimentech. Lokálně naměřené hodnoty obsahů polyaromatických uhlovodíků jsou znázorněny metodou tzv. lineárních gradientních map, které zobrazují jejich množství a prostorové rozložení v kontextu existující hydrografické sítě. Výhodou této metody je možnost výsledné barevné vizualizace prostorového rozšíření znečištění, kdy jsou původní lokálně naměřené hodnoty dány do vzájemné souvislosti a vykresleny spojitě ve směru toků.
Abstrakt (anglicky)
   Sum of polyaromatic hydrocarbons (PAHs ?g/kg) in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014