Podrobnosti záznamu

Název
   Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny 2013 (Statistické údaje do roku 2012)
Další názvy
    Raw material resources of the Czech Republic - minerals 2013 (Statistical data to 2012)
Autor
   Hodková, Tereza
   Kavina, Pavel
   Mašek, Dalibor
   Sitenský, Ivo
   Starý, Jaromír
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2013
ISBN
    978-80-7075-854-0
Fyzický popis
    305 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    Czech mineral legislation, prospection, exploration, mineral resources and reserves, mine production, mineral economics, mining and environment, mineral foreign trade
Klíčové slovo
    2012
    2013
    České
    Do
    Nerostné
    Republiky
    Roku
    Statistické
    Surovinové
    Suroviny
    údaje
    Zdroje
Abstrakt (česky)
   Publikace Surovinové zdroje České republiky - nerostné suroviny je každoročně připravována, vydávána a distribuována pro Ministerstvo životního prostředí počínaje rokem vzniku České republiky 1993, a to v obou jazykových verzích - české a anglické. Prostřednictvím obou verzí této ročenky, jediné domácí publikace svého druhu, je širší odborná veřejnost v ČR i v zahraničí aktuálně informovaná o stavu a využívání našich zdrojů nerostných surovin, o vztahu jejich těžby k životnímu prostředí a o zahraničním obchodu s nerostnými surovinami.
Abstrakt (anglicky)
   Raw material resources of the Czech Republic - minerals 2013 (Statistical data to 2012)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014