Podrobnosti záznamu

Název
   Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference
Nakladatel
    Česká geologická služba a ÚSMH AV ČR
    Česká geologická služba a ÚSMH AV ČR.
    ČGS
Místo vydání
    Brno
    Ostravice
    Svahové deformace a sesuvy
Datum vydání
    2006
Klíčové slovo
    2006
    Deformace
    Konference
    Prezentací
    Pseudokras
    Referátů
    Sborník
    Svahové
Části této monografie
    Geologická rizika v oblasti Miramar, Puntarenas, Kostarika
    Holocénní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
    Informační portál rizikových geofaktorů České republiky - studie proveditelnosti (abstrakt, prezentace)
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM
    Stav řešní programu ISPROFIN v ČGS a zhodnocení sesuvů souvisejících s povodněnmi v březnu a dubnu 2006