Podrobnosti záznamu

Název
   Svahové deformace a pseudokras 2007. Sborník referátů a prezentací z konference
Nakladatel
    Česká geologická služba
    Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Česká geologická služba Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
    ČGS
    ČGS, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR
Místo vydání
    Brno
    Praha, Brno
    Vsetín
Datum vydání
    2007
Klíčové slovo
    2007
    Deformace
    Konference
    Prezentací
    Pseudokras
    Referátů
    Sborník
    Svahové
Části této monografie
    Fotoletecká dokumentace kalamitní aktivace mělkých svahových deformací na jaře 2006 na Zlínsku
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Informační portál rizikových geofaktorů ČR - stav řešení
    Jsou v příkrovech karpatského flyše fosilní podmořské sesuvy? Předběžné závěry terénních pozorování v podslezské jednotce
    Komplexní svahová deformace Smrdutá v Hostýnských vrších - struktura, kinematika a historie
    Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
    MOŽNOSTI VYUŽITÍ PROGRAMU ArcGIS PŘI TVORBĚ PORTÁLU GEOHAZARDŮ ČR (Integrovaný informační portál rizikových geofaktorů ČR)
    Procesy sesouvání spodnobadenských jílů v Brně-Medlánkách
    Systém mapové a dokumentační databáze sesuvů v ČGS
    Tektonika svahů s rozsáhlými kernými sesuvy