Podrobnosti záznamu

Název
   Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně
Nakladatel
    ČGS a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
    Občanské sdružení 'Svahovky', ČGS, ÚSMH AVČR
Místo vydání
    Vsetín
Datum vydání
    2009
ISBN
     _
Klíčové slovo
    5.2009
    13.-15
    2009
    Deformace
    Elektronický
    Konference
    Pseudokras
    Referátů
    Sborník
    Svahové
    Vsetíně
Části této monografie
    Inventarizace nebezpečných geodynamických jevů v oblasti Sébaco (Nicaragua) a vymezení území náchylných k jejich opakování
    Propast Macocha - geofyzikální průzkum k potvrzení nebo vyvrácení původu zřícením stropu
    Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS