Podrobnosti záznamu

Název
   Svahové deformace a pseudokras 2013. Elektronický sborník abstraktů a prezentací, 22.-24. 5. 2013 hotel Bischofstein
Nakladatel
    Svahovky, o.s., Správa CHKO Broumovsko, ÚSMH AV ČR
Místo vydání
    Skály u Teplic n. Metují
Datum vydání
    2013
Klíčové slovo
    22.-24
    2013
    Abstraktů
    Bischofstein
    Deformace
    Elektronický
    Hotel
    Prezentací
    Pseudokras
    Sborník
    Svahové
Části této monografie
    Registr svahových nestabilit České republiky - RSN ČR
    Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy