Podrobnosti záznamu

Název
   Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice
Další názvy
    Syntetic map of tectonic indeces - Boletice
Autor
   Franěk, Jan
   Kopačková, Veronika
   Martínek, Karel
   Šebesta, Jiří
   Verner, Kryštof
   Vondrovic, Lukáš
Datum vydání
    2010
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    remote sensing,morphotectonics,structural geology,geological mapping,ALOS PALSAR
Klíčové slovo
    Boletice
    Indicií
    Mapa
    Syntetická
    Tektonických
Abstrakt (česky)
   V rámci předložené závěrečné zprávy jsou shrnuty výsledky analýzy distančních dat DPZ a terénního strukturního výzkumu (prvků křehké a duktilní tektoniky) na lokalitě VÚ Boletice. Výzkumné práce byly provedeny Českou geologickou službou v období 10/2009 až 04/2010 pro zadavatele AQUATEST a.s., a to v součinnosti s řešením projektu SÚRAO "Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště".
Abstrakt (anglicky)
   Syntetic map of tectonic indeces - Boletice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014