Podrobnosti záznamu

Název
   Těžba a její dopady na životní prostředí
Nakladatel
    Vodní zdroje Ekomonitor
Místo vydání
    Chrudim
Datum vydání
    2006
ISBN
    80-86832-18-X
Klíčové slovo
    Dopady
    Prostředí
    Těžba
    životní
Části této monografie
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Interakce důlních vod s vodami povrchových vodotečí, důsledky pro hydrologické ekosystémy a rychlost návratu k původnímu stavu