Podrobnosti záznamu

Název
   Těžební antropogenní tvary reliéfu a poddolovaná území, mapa 1:1 mil
Další názvy
    Anthropogenic morphological shapes and surface mining changes
Autor
   Čápová, Dana
   Kramolišová, Pavla
   Lhotský, Pavel
   Rambousek, Petr
   Sedláček, Jan
   Štrupl, Vít
Datum vydání
    2006
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    economic geology, mining, geomorphological changes
Klíčové slovo
    1:1
    Antropogenní
    Mapa
    Mil
    Poddolovaná
    Reliéfu
    Těžební
    Tvary
    území
Abstrakt (česky)
   Dvě tématické mapy znázorňují tvorbu antropogenních tvarů jako následků těžby nerostných surovin. V mapě antropogenních tvarů je okruh morfologických projevů je vymezen typem těžby a deponií po těžbě, je uveden stav těžeben z hlediska jejich aktivity a js
Abstrakt (anglicky)
   Anthropogenic morphological shapes and surface mining changes
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014