Podrobnosti záznamu

Název
   Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
Další názvy
    Igeo classification of arsenic, chromic, lead and zinc concentration in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Autor
   Geršl, Milan
   Zelenková, Kateřina
Datum vydání
    2011
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    ArcGis, bar graphs, fluvial system, riverine sediments, pollution, Arsenic, Chrome, Lead, Zinc, Thaya River
Klíčové slovo
    2007-2011
    Arsenu
    Chromu
    Dyje
    Igeo
    Olova
    Projektu
    Rok
    řeky
    řešení
    říčních
    Sedimentech
    SP/1b7/156/07
    Třídy
    Zinku
Abstrakt (česky)
   Tematická mapa 1:250 000 území povodí řeky Dyje je syntézou vědeckých znalostí a informací ze základní a aplikované geochemie a geoinformatiky. Mapa představuje kartografickou reprezentaci analytických výsledků výskytu a kontaminace vybranými stopovými prvky v říčních sedimentech. Lokálně naměřené hodnoty obsahů arsenu, chromu, olova a zinku jsou vyhodnoceny dle indexů geoakumulace do tzv. tříd Igeo, které vyjadřují kvalitu sedimentu a nabývají hodnot 0-6. Hodnoty tříd Igeo pro arsen, chrom, olovo a zinek a jejich prostorové rozložení v kontextu existující hydrografické sítě jsou znázorněny pomocí sloupcových grafů.
Abstrakt (anglicky)
   Igeo classification of arsenic, chromic, lead and zinc concentration in the river sediments, project SP/1b7/156/07 (2007-2011)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014