Podrobnosti záznamu

Název
   TOP 2013 : Technika ochrany prostredia : 11.-13. jún 2013, Častá - Papiernička
Editor
    Horvát, M.
    Onderová, I.
    Ploskuňáková, L.
Nakladatel
    Slovenská technická univerzita v Bratislavě
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2013
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    11.-13
    2013
    Častá
    Jún
    Ochrany
    Papiernička
    Prostredia
    Technika
    TOP
Části této monografie
    Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy
    Inhibice průmyslových odpadů a jejich následné využití