Podrobnosti záznamu

Název
   Technika ochrany prostredia TOP 2009
Editor
    Horvat, M.
    Onderová, I.
    Ploskuňáková, L.
Nakladatel
    Slovenská technická universita v Bratislavě
Místo vydání
    Bratislava
Datum vydání
    2009
Země vydání
    Slovensko
Klíčové slovo
    2009
    Ochrany
    Prostredia
    Technika
    TOP
Části této monografie
    Možnost recyklace popelů z biomasy
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby